MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANLAYIŞIMIZ

Sağlık sektörüne ve hijyenik havalandırmanın giderek önem kazandığı, ihtiyaç duyulan her alana yönelik faaliyet gösteren kuruluşumuzda sağlık şartlarına uygun ve kaliteli ürünler üretmek,

Belirlemiş olduğumuz şartlara uygunluğu gözden geçirmek, çalışmalarına yön veren kalite ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğu kontrol etmek, bu amaçla üretim ve her faaliyetimizde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gereken tüm tedbirleri almak, alınan tedbirlerin performansını izlemek,

Kalitenin temelinde tedarikçilerinin performansının bulunduğu bilinciyle tedarikçi performanslarını izlemek ve satın alınan ürün ve hizmetlerin kalitesini denetlemek,

Kaliteyi izlemek ve olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri önceden belirlemek, meydana gelen uygunsuzluklar için ise düzeltici faaliyetler gerçekleştirmek,

Çalışan tüm personelimize bilinç ve bilgi kazandırmak ve yetkinliklerini geliştirmek için sürekli eğitimler vermek, mesleki bilgilerimizi ve teknolojik şartlarımızı sürekli geliştirmek,

Yasal şartlar, ürünlerin standartları ve iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun, müşteri odaklı çalışma anlayışı ile oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi’ nin etkinliğini sağlamak ve kurduğumuz yönetim sistemini sürekli iyileştirmek politikamızdır.