top of page
vav header v2.jpg

VAV - CAV ÜNİTELERİ

Dünya Standartlarında ISO ve CE Belgelerine Sahip

Yerli Üretim Hijyenik Havalandırma Sistemleri

VAV12.png
ürünü incele.png

Değişken Hava Debili Uniteler (VAV Modeli)

Cees Airflow

VAV klima ve havalandırma sistemleri modern klima teknolojilerinin en hassas ve ekonomik çözümleridir. Bu sistemlerde mahal sıcaklığı üflenen havanın sıcaklığının kontrolu yerine üflenen ve egzost edilen hava miktarının oransal olarak kontrolü ile sağlanır. Bu sayede hem ısı tüketiminde hem de hava debisinde ekonomi sağlayarak daha düşük işletme masraflarını gerçekleştirir. VAV üniteleri sevkiyat öncesi fabrikada veya şantiyede kalibre edililirler. Bunun sayesinde maksimum ve minimum hava debilerinin hassas bir şekilde dengelenmesi sağlanır.

Kare Kesitli VAV Terminal Üniteleri.jpg

Kare Kesitli VAV Terminal Üniteleri

Cees Airflow

VAV klima ve havalandırma sistemleri modern klima teknolojilerinin en hassas ve ekonomik çözümleridir. Bu sistemlerde mahal sıcaklığı üflenen havanın sıcaklığının kontrolü yerine üflenen ve egzost edilen hava miktarının oransal olarak kontrolü ile sağlanır. Bu sayede hem ısı tüketiminde hem de hava debisinde ekonomi sağlıyarak daha düşük işletme masraflarını gerçekleştirir. VAV üniteleri işletmeye alınmadan önce fabrikada kalibre edilirler. Bunun sayesinde maksimum ve minimum hava debilerinin hassas bir şekilde dengelenmesi sağlanır.

ürünü incele.png
Yuvarlak Kesitli VAV Terminal Uniteleri.jpg
ürünü incele.png

Dairesel VAV Terminal Uniteleri

Cees Airflow

VAV klima ve havalandırma sistemleri modern klima teknolojilerinin en hassas ve ekonomik çözümleridir. Bu sistemlerde mahal sıcaklığı üflenen havanın sıcaklığının kontrolu yerine üflenen ve egzost edilen hava miktarının oransal olarak kontrolü ile sağlanır. Bu sayede hem ısı tüketiminde hem de hava debisinde ekonomi sağlıyarak daha düşük işletme masraflarını gerçekleştirir. VAV üniteleri işletmeye alınmadan önce fabrikada kalibre edilerek nominal debileri belirlenir. Maksimum [Vmax] ve minimum [Vmin] debiler fabrikada bilgisayarlı kalibrasyon cihazlarıyla sabitlenerek hava debilerinin istenen çalışma tarzında hassas bir şekilde dengelenmesi sağlanır.

CAV - Mekanik Sabit Debi Regülatörü.jpg

CAV - Mekanik Sabit Debi Regülatörü

Cees Airflow

VRS modeli sabit hava debisi regülatörleri mekanik olarak bir yay aracılığıyla ve haricen bir enerji kullanmaksızın hava debisini istenen değerde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın herhangi bir nedenle yükselmesi durumunda yay kumandalı kanatçık kalkarak artma eğilimi gösteren hava hızı karşısında basınç kaybını arttırarak hava debisinin artışına engel olur.

ürünü incele.png
Debi Ölçüm Üniteleri.jpg

Debi Ölçüm Üniteleri (IDK Modeli)

Cees Airflow

IDK modeli debi ölçüm üniteleri kanallardaki hava hızlarını ve debileri büyük bir hassasiyetle ölçülebilen cihazlardır. Bu ölçümleri cihaz içine yerleştirilmiş iki adet pilot tüpü vasıtasıyla yaparlar. 2 m/s üzerindeki hava hızlaırnı ± % 5 hassasiyetle ölçerler. Yapılan ölçümler portatif el aletleriyle okunabileceği gibi sabit dijital göstergelere de bağlanıp devamlı akış gözetimini sağlarlar. IDK tipi üniteler pnömatik-elektronik röleler vasıtasıyla bina otomasyon sistemlerine ve DDC kumanda sistemlerine bağlanabilirler. Bu sayede akışın devamlı izlenmesi ve kontrolü sağlanabilir.

ürünü incele.png
Debi Olçüm Cihazları.jpg

Debi Olçüm Cihazları

Cees Airflow

Debi ölçüm üniteleri kanallardaki hava hızlarını ve debileri büyük bir hassasiyetle ölçülebilen cihazlardır. Bu ölçümleri cihaz içine yerleştirilmiş iki adet pilot tüpü vasıtasıyla yaparlar. 2 m/s üzerindeki hava hızlaırnı ± % 5 hassasiyetle ölçerler. Yapılan ölçümler portatif el aletleriyle okunabileceği gibi sabit dijital göstergelere de bağlanıp devamlı akış gözetimini sağlarlar.

ürünü incele.png
elektrikli ısıcıtı.jpg

Debi Ölçüm Üniteleri (IDK Modeli)

Cees Airflow

Elektrikli ısıtıcılar tek kademeli veya üç kademeli olmaktadır. Elektrikli ısıtıcılar üfleme fanının atış ağzına monte edilmektedir. Elektrikli ısıtıcılar üzerinde emniyet termostadı bulunmaktadır.

ürünü incele.png
İSO BEYAZ.png

ISO Kalitesi

İş süreçlerimiz ve ürünlerimiz
mevzuat ve uluslararası kalite standartlarına uygunluk belgelerine sahiptir.

full service.png

Nakliye, montaj ve kurulum dahil hizmet sunarak müşterilerimize anahtar teslim hizmet sunmaktayız.

Kapsamlı Teslimat

servis destek.png

Hızlı Servis Destegi

7/24 hızlı ve ulaşılabilir servis desteği ile müşterilerimize ihtiyaç duyduğu her an destek sağlıyoruz.

yerli üretim.png

Yerli Üretim

Yerli üretim sayesinde uygun
fiyat politikamız ile müşterilerimize en uygun fiyatları sunuyoruz.

bottom of page